Gối cầu cao su

购物插件大小: 39.98KiB版本: v 1.1.1更新时间: 2021-12-21
大小:39.98KiB版本:v 1.1.1更新时间:2021-12-21

Gối cầu cao su cốt bản thép cố định giúp chịu lực, tải trọng từ nhịp cầu truyền xuống mố trụ.

Gối cầu cao su 的使用方法详解,最全面的教程


Gối cầu cao su 描述:

用户数:0

分类:购物插件

扩展大小:39.98 KiB

最后更新时间:2021-12-21

版本:v 1.1.1


Gối cầu cao su 插件简介:

这是来自Chrome商店的 Gối cầu cao su 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。


Gối cầu cao su插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。


Gối cầu cao su插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(3) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,

完成安装如有其它安装问题,

请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:

https://www.extfans.com/installation/
Gối cầu cao su là gì Gối cầu cao su đóng vai trò trong việc trung gian giữa nhịp cầu và mố trụ cầu. Gối cầu cao su cố định giúp chịu lực, tải trọng từ nhịp cầu truyền xuống mố trụ, nhờ vậy mà khi nhịp cầu dịch chuyển, co giãn ít bị cản trở, đảm bảo độ êm truyền lực từ dầm cầu xuống xà mũ hoặc đỉnh trụ. Khả năng chịu đựng của Gối cầu cao su bản thép Do chịu lực chủ yếu của gối cầu cao su là phương thẳng đứng, nên để tránh tình trạng bị biến dạng, bên trong gối cầu được thiết kế có tấm thép chịu lực liên kết chặt với cao su giúp tạo nên sự chắc chắn. Gối cầu cao su cốt bản thép có các đặc tính như: chống chịu mài mòn, cách điện, chịu nhiệt, chịu tải cao,…

相关应用

Automatically find and apply coupon codes when you shop online!
在线购物时,通过 Avast 提供的价格比较和优惠券扩展功能,寻找最划算的价格、交易和优惠券。
Global Shopping and earn Cash Back - Only with Rung Rinh – The Best Cash Back Shopping Tool
亚马逊官方浏览器扩展, 现在安装即表示您同意使用条款 amazon.cn/aa/TOU
安全和个人购物
Get coupon codes, loyalty rewards, and better offers from other sellers. By installing, you agree to the terms at wikibuy.com.
The best coupons and the most Cash Back. We do all the work. You just shop and save.
在线购物时,通过 AVG 提供的价格比较和优惠券扩展功能,寻找最划算的价格、交易和优惠券。
Check for better prices on Amazon while browsing ebay & other online stores
back top top
back top top