Laban Home Page

搜索工具插件大小: 25.53KiB版本: v 1.0更新时间: 2021-12-21
大小:25.53KiB版本:v 1.0更新时间:2021-12-21

Laban.vn – Danh bạ Internet Việt Nam

Laban Home Page 的使用方法详解,最全面的教程


Laban Home Page 描述:

用户数:4000

分类:搜索工具插件

扩展大小:25.53 KiB

最后更新时间:2021-12-21

版本:v 1.0


Laban Home Page 插件简介:

这是来自Chrome商店的 Laban Home Page 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。


Laban Home Page插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。


Laban Home Page插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(3) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,

完成安装如有其它安装问题,

请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:

https://www.extfans.com/installation/
Laban.vn là danh bạ internet thuần Việt. Laban.vn có chức năng tổng hợp, phân loại và chọn lọc những website tốt nhất theo từng lĩnh vực để giới thiệu đến người dùng internet Việt Nam. Những lợi ích của Laban.vn Tiện lợi - duyệt web đơn giản, nhanh chóng với hệ thống website bố trí hợp lý Đáng tin cậy - Laban.vn chỉ giới thiệu những website uy tín Hữu ích - Laban.vn cung cấp đầy đủ những tiện ích tra cứu hàng ngày Chất lượng - Laban.vn luôn bám sát nhu cầu người dùng và gợi ý những website phù hợp nhất

相关应用

Keep your searches private by redirecting searches that may be tracked to Search Encrypt, a privacy-focused search engine.
View definitions easily as you browse the web.
This extension sets your search engine to Ecosia and customizes your new tab page so you can plant trees with every search.
Keep your searches private by redirecting searches that may be tracked to Hide My Searches, a privacy-focused search engine.
Keep your searches private by redirecting searches that may be tracked to Search Encrypt, a privacy-focused search engine.
Keyword search volume, cpc and competition for 15+ websites like Google™ Search Console, YouTube™, Amazon™ & more
Tells the Google Analytics JavaScript not to send information to Google Analytics.
Internet-Start will replace your current search and transform the results for your search query into convenient format.
将必应设置为默认主页和默认搜索引擎
back top top
back top top