Omoha - Từ điển tiếng Nhật

搜索工具插件大小: 22.66MiB版本: v 2.0.0更新时间: 2022-07-25
大小:22.66MiB版本:v 2.0.0更新时间:2022-07-25

Tra tiếng Nhật khi di chuyển con trỏ chuột trên trình duyệt với từ điển Omoha.

Omoha - Từ điển tiếng Nhật 的使用方法详解,最全面的教程


Omoha - Từ điển tiếng Nhật 描述:

用户数:84

分类:搜索工具插件

扩展大小:22.66 MiB

最后更新时间:2022-07-25

版本:v 2.0.0


Omoha - Từ điển tiếng Nhật 插件简介:

这是来自Chrome商店的 Omoha - Từ điển tiếng Nhật 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。


Omoha - Từ điển tiếng Nhật插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。


Omoha - Từ điển tiếng Nhật插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(3) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,

完成安装如有其它安装问题,

请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:

https://www.extfans.com/installation/
Từ điển Omoha được tạo ra nhằm giúp các bạn tra Nhật - Việt nhanh chóng trên trình duyệt. Để bật từ điển, các bạn nhấn vào icon Omoha ở phía góc trên bên phải. Khi từ điển đã bật, các bạn có thể di chuyển chuột đến từ cần tra để xem ý nghĩa. Các phím tắt thường dùng: - 'Shift': Chuyển đổi giữa từ vựng, Hán tự, tên. - 'z': Tra từ vựng hoặc Hán tự trên Omoha.net. Ngoài ra, các bạn cũng có thể bôi đen từ, sau đó nhấn chuột phải rồi chọn tra từ điển trên Omoha.net. Chú ý: sau khi tải tiện ích Omoha, những trang web đã mở sẵn trước đó sẽ không tra được, bạn hãy tải lại những trang đó hoặc khởi động lại Chrome. Mã nguồn tiện ích mở rộng này được phát triển dựa trên phiên bản tiếng Anh rikaikun.

相关应用

Keep your searches private by redirecting searches that may be tracked to Search Encrypt, a privacy-focused search engine.
View definitions easily as you browse the web.
This extension sets your search engine to Ecosia and customizes your new tab page so you can plant trees with every search.
Keep your searches private by redirecting searches that may be tracked to Hide My Searches, a privacy-focused search engine.
Keep your searches private by redirecting searches that may be tracked to Search Encrypt, a privacy-focused search engine.
Keyword search volume, cpc and competition for 15+ websites like Google™ Search Console, YouTube™, Amazon™ & more
Tells the Google Analytics JavaScript not to send information to Google Analytics.
Internet-Start will replace your current search and transform the results for your search query into convenient format.
将必应设置为默认主页和默认搜索引擎
back top top
back top top