Bkav Pro plugin - Tiện ích bảo vệ trình duyệt

生产工具插件大小: 508KiB版本: v 2.1.30更新时间: 2021-12-21
大小:508KiB版本:v 2.1.30更新时间:2021-12-21

Bkav Pro plugin - Tiện ích bảo vệ trình duyệt

Bkav Pro plugin - Tiện ích bảo vệ trình duyệt 的使用方法详解,最全面的教程


Bkav Pro plugin - Tiện ích bảo vệ trình duyệt 描述:

用户数:600000

分类:生产工具插件

扩展大小:508 KiB

最后更新时间:2021-12-21

版本:v 2.1.30


Bkav Pro plugin - Tiện ích bảo vệ trình duyệt 插件简介:

这是来自Chrome商店的 Bkav Pro plugin - Tiện ích bảo vệ trình duyệt 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。


Bkav Pro plugin - Tiện ích bảo vệ trình duyệt插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。


Bkav Pro plugin - Tiện ích bảo vệ trình duyệt插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(3) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,

完成安装如有其它安装问题,

请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:

https://www.extfans.com/installation/
Lưu ý: ★ Tiện ích này chỉ hoạt động trên máy tính của bạn nếu máy tính của bạn có sử dụng phiên bản đầy đủ phần mềm diệt virus Bkav Pro Inernet Sercurity hoặc Bkav Endpoint. Tổng quan: ★ Bkav Pro Plugin là một thành phần của phần mềm diệt virus Bkav Pro. ★ Bkav Pro Plugin bảo vệ người dùng tránh khỏi các mối nguy hại từ Internet. ★ Bkav Pro Plugin giúp người dùng tránh nguy cơ bị đánh cắp thông cá nhân tin khi duyệt web . ★ Bkav Pro Plugin hỗ trợ người dùng tránh nguy cơ tải nhầm các phần mềm độc hại từ Internet. Tính năng: ★ Virtual Keyboard: Cung cấp bàn phím ảo, cho phép người dùng nhập các thông tin cá nhân nhạy cảm như mật khẩu, số tài khoản, số thẻ tín dụng... để tránh bị đánh cắp thông tin nhập từ bàn phím của các phần mềm độc hại như keylogger... ★ Safe Download: Đưa ra các gợi ý về nguồn download an toàn cho các phần mềm khi người dùng tìm kiếm các phần mềm đó trên Internet. ★ Safe Browser: Tự động phát hiện và ngăn chặn các website giả mạo, lừa đảo với mục đích lừa người dùng đăng nhập để đánh cắp thông tin cá nhân. Như các website giả mạo Facebook, các website lừa đảo trúng thưởng.

相关应用

The world's most popular userscript manager
浏览网页时可轻松查看翻译版本。由Google翻译小组提供。
正版 idm 下载器正式登陆扩展迷商店。Download files with Internet Download Manager
阻止 YouTube™ 广告、弹出窗口并抵御恶意软件!
一款无与伦比的广告拦截扩展,用以对抗各式广告与弹窗。可以拦截 Facebook、YouTube 和其它所有网站的广告。
一款高效的网络请求过滤工具,占用极低的内存和 CPU。
在YouTube、Facebook、Twitch和其他你喜爱的网站上拦截广告和弹窗。
LastPass, an award-winning password manager, saves your passwords and gives you secure access from every computer and mobile device.
迅雷下载支持
back top top
back top top