UltraFox Inari - trợ thủ chứng khoán Việt Nam

生产工具插件大小: 345KiB版本: v 0.23.1更新时间: 2021-12-21
大小:345KiB版本:v 0.23.1更新时间:2021-12-21

Công cụ mạnh nhất giúp bạn trở thành siêu nhân giao dịch chứng khoán cơ sở và phái sinh VN30F1M ở Việt Nam.

UltraFox Inari - trợ thủ chứng khoán Việt Nam 的使用方法详解,最全面的教程


UltraFox Inari - trợ thủ chứng khoán Việt Nam 描述:

用户数:47

分类:生产工具插件

扩展大小:345 KiB

最后更新时间:2021-12-21

版本:v 0.23.1


UltraFox Inari - trợ thủ chứng khoán Việt Nam 插件简介:

这是来自Chrome商店的 UltraFox Inari - trợ thủ chứng khoán Việt Nam 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。


UltraFox Inari - trợ thủ chứng khoán Việt Nam插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。


UltraFox Inari - trợ thủ chứng khoán Việt Nam插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(3) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,

完成安装如有其它安装问题,

请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:

https://www.extfans.com/installation/
Chúng tôi cung cấp TRỢ LÝ ẢO cho các nhà đầu tư chứng khoán, đặc biệt là chứng khoán phái sinh tại thị trường Việt Nam. Ở chế độ cơ bản, công cụ này sẽ hiện một thanh bar nhỏ, hiển thị các tín hiệu được hệ thống tính toán trong thời gian thực và tín hiệu từ các nhóm tư vấn chuyên nghiệp (được chúng tôi chọn lọc và tin tưởng XCapital.vn và TVI https://www.youtube.com/channel/UC8EpusiPDtdVN_WRGvhBBqg). Quý khách sẽ nhận được thông tin sớm nhất và thuận tiện nhất, thay vì phải lội trong các nhóm chat hoặc bỏ lỡ những tín hiệu sốt dẻo. Với chứng khoán phái sinh, công cụ này cung cấp một bảng giá gồm 10 bước giá chờ (10Prices table), có tốc độ siêu nhanh (nhanh hơn bảng giá có sẵn trong giao diện đặt lệnh của nhiều công ty công ty chứng khoán) Bảng giá 10Prices này cũng sẽ hiển thị luôn các lệnh chờ của quý khách, giúp quý khách có cái nhìn vô cùng trực quan về tình hình giá mới nhất và tương quan với các lệnh đang đặt (đang có hiệu lực) của mình. Lệnh có thể được tạo mới hoặc huỷ ngay tức khắc bằng click chuột. Quý khách sẽ không cần phải vào giao diện "danh sách lệnh" của công ty chứng khoán nữa. Bảng giá 10Prices cũng hiển thị giá vốn, cùng với tình trạng của danh mục quý khách đang có. Nó giúp ngay lập tức biết được lãi lỗ (bao gồm cả thuế và phí) đang là bao nhiêu, nên cắt lỗ hay chốt lời, NAV hiện tại, sức mua, tổng phí thuế ... Toàn bộ sức khoẻ danh mục của quý khách được tổng hợp trong một giao diện nhỏ gọn duy nhất, không cần lội qua nhiều menu và nhiều màn hình như giao diện của các công ty chứng khoán. - Cung cấp tính năng độc nhất, cửa sổ gõ lệnh để đặt lệnh nhanh. Đặc biệt hữu dụng khi đặt lệnh điều kiện. L855 Long 1 hợp đồng ở giá 855 5L855 Long 5 hợp đồng ở giá 855 (Chưa sẵn sàng) <=850 10S845 Nếu giá dưới 850 thì Short 10 hợp đồng ở giá 845 Chúng tôi tự tin đây là công cụ không thể thiếu để quý khách nhanh hơn, chính xác hơn khi giao dịch chứng khoán tại Việt Nam. Đặc biệt là nó sẽ hỗ trợ tốt nếu quý khách giao dịch tại VCBS, VPS Release notes ============ * v0.23.1 Đổi sang dùng "VN30F2012", chỉnh UI của suggestion gọn hơn. ------ * v0.22.0 Đổi sang dùng "/api", nhanh hơn khi lấy suggestion. Rollout to VPS. * v0.21.0 Luôn hiện các thông báo khẩn trong màn hình khuyến nghị. * v0.20.0 Chuẩn hoá nguồn khuyến nghị Add:Feed.CaoLieu. * v0.13.0 Sửa lỗi sync options, sửa lỗi hiển thị nguồn khuyến nghị. * v0.12.0 Hiển thị các khuyến nghị riêng biệt cho các thị trường Phái Sinh và Cơ Sở. * v0.11.0 Hỗ trợ SmartOne của VPS. Nâng Phái sinh lên VN30F2011. Thử nghiệm Options. * v0.10.0 Hỗ trợ tính năng cao cấp, cho phép xem tổng số vol đã đặt và số vol gần đây tại một mức giá (VD: giá 893, tổng trong ngày đã khớp 1000 hợp đồng, chỉ trong 10 phút gần đây là 690 hợp đồng) * v0.9.0 Hỗ trợ đặt lệnh siêu nhanh bằng cửa sổ gõ lệnh Console * v0.8.3 Hỗ trợ huỷ lệnh nhanh trên bảng giá 10Prices bằng cách giữ Alt và Click chuột (Alt Click) Hiển thị vol khớp gần nhất. * v0.8.2 Gọi API riêng để update LastPrice (giá khớp gần nhất). Hiển thị lệnh ATO ATC trên bảng giá 10Prices * v0.8.0 Hỗ trợ VN30F12010, cải tiến giao diện hiện trạng thái lãi lỗ danh mục * v0.7.1 Hỗ trợ hiển thị lệnh ATO ATC * v0.7.0 Hỗ trợ hiển thị các lệnh điều kiện (lệnh SO) * v0.6.0 hỗ trợ đầy đủ VPS, với các tinh chỉnh về UI * v0.5.0 hỗ trợ một phần VPS, cung cấp bảng 10 lệnh kết hợp các lệnh đang hiệu lực của nhà đầu tư * v0.3.0 Cung cấp khuyến nghị của TVI cho chứng khoán cơ sở * v0.2.0 Hỗ trợ VCBS với khuyến nghị của XCapital cho chứng khoán cơ sở

相关应用

The world's most popular userscript manager
浏览网页时可轻松查看翻译版本。由Google翻译小组提供。
正版 idm 下载器正式登陆扩展迷商店。Download files with Internet Download Manager
阻止 YouTube™ 广告、弹出窗口并抵御恶意软件!
一款无与伦比的广告拦截扩展,用以对抗各式广告与弹窗。可以拦截 Facebook、YouTube 和其它所有网站的广告。
一款高效的网络请求过滤工具,占用极低的内存和 CPU。
在YouTube、Facebook、Twitch和其他你喜爱的网站上拦截广告和弹窗。
LastPass, an award-winning password manager, saves your passwords and gives you secure access from every computer and mobile device.
迅雷下载支持
back top top
back top top