Chiasenhac Downloader 2

生产工具插件大小: 101KiB版本: v 2.0.0更新时间: 2021-12-21
大小:101KiB版本:v 2.0.0更新时间:2021-12-21

Chiasenhac Downloader 2

Chiasenhac Downloader 2 的使用方法详解,最全面的教程


Chiasenhac Downloader 2 描述:

用户数:514

分类:生产工具插件

扩展大小:101 KiB

最后更新时间:2021-12-21

版本:v 2.0.0


Chiasenhac Downloader 2 插件简介:

这是来自Chrome商店的 Chiasenhac Downloader 2 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。


Chiasenhac Downloader 2插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。


Chiasenhac Downloader 2插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(3) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,

完成安装如有其它安装问题,

请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:

https://www.extfans.com/installation/
- Nhanh gọn nhẹ, chiếm rất ít RAM, CPU và băng thông mạng. - Xem được spectrum trước khi download. - Tùy chọn chất lượng download. - Lấy link download cả album hoặc playlist. CHANGELOG v2.0.0: (2020-Nov) - Change to a simple UI v1.6.1: (2019-Jan-29) - Fixed: not recognized download links from some albums v1.6.0: (2018-Dec-29) - Added delay between downloads - Upgraded package dependencies (Updated: 06/01/2018) (Updated: 13/10/2017) Thêm: Hỗ trợ download nguyên danh sách link Chỉnh: Spectrum bây giờ sẽ hiện bên dưới link downloads thay vì phía trên. --- Giúp bạn dễ dàng extract direct links từ album hoặc playlist với chất lượng nhạc tùy chọn, sau đó bỏ vào IDM quất phát là xong. Note: Extension này không hỗ trợ download tự động mà chỉ giúp bạn xuất links download.

相关应用

The world's most popular userscript manager
浏览网页时可轻松查看翻译版本。由Google翻译小组提供。
正版 idm 下载器正式登陆扩展迷商店。Download files with Internet Download Manager
阻止 YouTube™ 广告、弹出窗口并抵御恶意软件!
一款无与伦比的广告拦截扩展,用以对抗各式广告与弹窗。可以拦截 Facebook、YouTube 和其它所有网站的广告。
一款高效的网络请求过滤工具,占用极低的内存和 CPU。
在YouTube、Facebook、Twitch和其他你喜爱的网站上拦截广告和弹窗。
LastPass, an award-winning password manager, saves your passwords and gives you secure access from every computer and mobile device.
迅雷下载支持
back top top
back top top