SubFi

生产工具插件大小: 18.78MiB版本: v 4.0.6更新时间: 2021-12-21
大小:18.78MiB版本:v 4.0.6更新时间:2021-12-21

Phụ đề Song ngữ trên aanime.biz, netflix.com và bilibili.tv

SubFi 的使用方法详解,最全面的教程


SubFi 描述:

用户数:1000

分类:生产工具插件

扩展大小:18.78 MiB

最后更新时间:2021-12-21

版本:v 4.0.6


SubFi 插件简介:

这是来自Chrome商店的 SubFi 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。


SubFi插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。


SubFi插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(3) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,

完成安装如有其它安装问题,

请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:

https://www.extfans.com/installation/
SUBFI - Học Tiếng Nhật dễ dàng hơn! Hỗ trợ trên trang web https://aanime.biz/, https://www.netflix.com/ và https://www.bilibili.tv/ SUBFI là công cụ hỗ trợ SUB cho phim và video. Nhằm hỗ trợ người học tiếp cận dễ dàng hơn với Tiếng Nhật. ** XEM ANIME, DRAMA CÓ PHỤ ĐỀ SONG NGỮ Điều này giúp bạn tham chiếu được cách dùng từ dùng câu. Bạn không còn nói sai, dùng sai từ nữa. Việc học Ngoại Ngữ của bạn có tính thực tế cao hơn nhiều so với sách vở. ** HIỆN FURIGANA Hiển thị Furigana trên sub Nhật ** TỪ ĐIỂN Chức năng từ điển hỗ trợ tra từ khi ấn vào sub Nhật ** TÙY CHỈNH MÀU SẮC VÀ CỠ CHỮ Việc tùy chọn màu sắc giúp bạn tăng khả năng ghi nhớ hơn và tránh mỏi mắt. Còn tùy chỉnh cỡ chữ hỗ trợ bạn đọc Sub với cỡ phù hợp nhất.

相关应用

The world's most popular userscript manager
浏览网页时可轻松查看翻译版本。由Google翻译小组提供。
正版 idm 下载器正式登陆扩展迷商店。Download files with Internet Download Manager
阻止 YouTube™ 广告、弹出窗口并抵御恶意软件!
一款无与伦比的广告拦截扩展,用以对抗各式广告与弹窗。可以拦截 Facebook、YouTube 和其它所有网站的广告。
一款高效的网络请求过滤工具,占用极低的内存和 CPU。
在YouTube、Facebook、Twitch和其他你喜爱的网站上拦截广告和弹窗。
LastPass, an award-winning password manager, saves your passwords and gives you secure access from every computer and mobile device.
迅雷下载支持
back top top
back top top