Đất nền Đồng Nai下载
新闻天气插件发布者: https://www.bandatnendongnai.vn

Nam Đô Land một trong những địa điểm đáng tin cậy cho quý khách hàng đang muốn mua đất nền dự án, đất nền thổ cư, nhà đất Đồng Nai.

应用大小:
0.06 MiB
版本:
v 1.1
下载次数:
978
更新时间:
2018-12-28
评分:
5.0

插件简介

Đất nền Đồng Nai插件是一款用于 Chrome商店的浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。本站提供Đất nền Đồng NaiChrome插件v 1.1版本的下载。

插件安装流程

(1)点击下载按钮,关注“宝藏姬”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。

(2)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(3) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(4) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(5) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,完成安装

免责声明

本站是专业的Chrome插件下载网站,内容整理自网络,所提供内容仅供学习使用,请勿做非法用途,不得以任何方式利用本网站提供内容直接或间接从事违反中国法律法规,以及社会公德的行为。若本站内容涉嫌侵犯他人知识产权或其他合法权益的内容,请及时联系立即删除;本站尊重并保护所有用户的个人隐私权。

下载地址

全部评论

相关应用

Check weather right in your browser. Get forecasts and conditions and much more.
Get a simple overview of your RSS and Atom feeds in the toolbar
Gismeteo Weather Forecast. Real time weather and detailed forecast all round the world
您的谷歌浏览器中的电视

TV

新闻天气插件
2020-04-263.0
Huge collection of Live Internet TV channels from all over the world. Online TV / Television
L'actualité et les offres de smartphones et d'Internet mobile sur le réseau n°1 à l'ouverture de votre navigateur !
The best way to see the Weather Forecast right in your browser. Easier than looking outside!
Free to download, and includes free access to the editor's picks, a selection of articles from each week's edition of The Economist.
back top top
back top top