Crispy Subtitles from Lay’s

游戏娱乐插件大小: 1.98MiB版本: v 1.0更新时间: 2021-12-21
大小:1.98MiB版本:v 1.0更新时间:2021-12-21

Lay’s introduces “Crispy Subtitles”: the first plug-in that adds subtitles exactly at the moment you start eating crisps.

Crispy Subtitles from Lay’s 的使用方法详解,最全面的教程


Crispy Subtitles from Lay’s 描述:

用户数:1000

分类:游戏娱乐插件

扩展大小:1.98 MiB

最后更新时间:2021-12-21

版本:v 1.0


Crispy Subtitles from Lay’s 插件简介:

这是来自Chrome商店的 Crispy Subtitles from Lay’s 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。


Crispy Subtitles from Lay’s插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。


Crispy Subtitles from Lay’s插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(3) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,

完成安装如有其它安装问题,

请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:

https://www.extfans.com/installation/
Lay’s giới thiệu “Crispy Subtitles”: Trình cắm đầu tiên giúp phụ đề xuất hiện ngay khi bạn ăn Snack Khoai Tây. Xem video trên youtube nhưng lại chẳng nghe lời thoại mỗi lần nhai Lay’s giòn rụm khiến không ít người khó chịu. Nên Lay’s liền phát triển và giới thiệu đến bạn “Crispy Subtitles”: Trình cắm đầu tiên chuyển âm thanh nhai Snack Khoai Tây thành phụ đề. Đã chưa? Vậy thì, •Tiện ích mở rộng này hoạt động thế nào? Khi bạn đang xem youtube và ăn Snack Khoai Tây, trình cắm sẽ nhận diện tiếng giòn qua microphone và tự động bật phụ đề. •Phụ đề xuất hiện tự động với ngôn ngữ mặc định của video bạn đang xem hoặc với ngôn ngữ bạn xác định trong phần cài đặt *Lưu ý: Crispy Subtitles chỉ nhận diện tiếng giòn rụm, không có khả năng lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào. Từ bây giờ, bạn đã có thể vừa tận hưởng những lát Snack Khoai Tây giòn ngon khó cưỡng mà không hề bỏ lỡ bất cứ lời thoại hấp dẫn nào từ chiếc video đang xem. Bốc ngay một gói Snack Khoai Tây Lay’s và thử thôi. Lay’s introduces “Crispy Subtitles”: The first plug-in that adds subtitles exactly at the moment you start eating crisps. Watching a movie and not hearing a thing because you’re nibbling crisps at the same time? Terrible! That’s why Lay’s introduces “Crispy Subtitles”: The first plug-in that adds subtitles exactly at the moment you start eating crisps. Yes! • How does it work? When you’re watching video on youtube and chewing chips, it will detect the crunchy sound through microphone and automatically turn on subtitles. • The subtitles are automatically created in your movie’s default language. Or in the language you defined in the settings. *Note: Crispy Subtitles recognizes only the crispy sound, not recording nor storing your data. From now on, you can enjoy your crisps without missing a second of your movie. Take a bag and try it out yourself.

相关应用

Watch Netflix, Disney Plus, Hulu, HBO, and Amazon Prime Video in sync with friends
Chrome™的自定义光标。 使用大量免费游标或上传自己的游标。
Use a large collection of cursors or load your own into Mouse Cursor
Поиск от Mail.Ru в адресной строке
Быстрый переход на популярные сервисы от Mail.Ru
Play with little shimejis while browsing the web.
透过观赏外语电影与电视剧,愉快且有效地自学新的语言
Virtual Green Screens, Blur, Pixelate, 3D Filters and More!
Play over 50 levels of box-jumping madness! Design and share your own levels.
back top top
back top top