ქართული ხმოვანი ბრაუზერი

社交通讯插件大小: 119KiB版本: v 3.2.3更新时间: 2021-12-21
大小:119KiB版本:v 3.2.3更新时间:2021-12-21

*This product is only for people, who can speak Georgian* საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ერთ-ერთი სოციალური პროექტის სახით…

ქართული ხმოვანი ბრაუზერი 的使用方法详解,最全面的教程


ქართული ხმოვანი ბრაუზერი 描述:

用户数:58

分类:社交通讯插件

扩展大小:119 KiB

最后更新时间:2021-12-21

版本:v 3.2.3


ქართული ხმოვანი ბრაუზერი 插件简介:

这是来自Chrome商店的 ქართული ხმოვანი ბრაუზერი 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。


ქართული ხმოვანი ბრაუზერი插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。


ქართული ხმოვანი ბრაუზერი插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(3) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,

完成安装如有其它安装问题,

请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:

https://www.extfans.com/installation/
*This product is only for people, who can speak Georgian* საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ერთ-ერთი სოციალური პროექტის სახით წარმოგიდეგნთ სტუ-ს ვებ-გვერდის მკითხველ სისტემას ქართული ხმოვანი მართვით. სისტემა მომხმარებლებს ვებ-გვერდზე ხმოვანი ბრძანებებით მოძრაობისა და, ასევე, ვებ-გვერდის ინფორმაციის ხმით ანუ მოსმენით მიღების საშუალებას აძლევს. ანუ, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, სისტემა მომხმარებელს ვებ-გვერდთან ქართულ სასაუბრო ანუ დიალოგურ ურთიერთობაში აყენებს. ამით, ცხადია, ვებ-გევრდის სახით არსებული საინტერნეტო სივრცე ქართული ენის მცოდნე მხდველობა შეზღუდულ პირთათვის ხელმისაწვდომი ხდება. მუშაობის პრინციპი: ექსთენშენის დაყენების შემდეგ მომხმარებელმა უნდა გაიაროს ერთჯერადი რეგისტრაცია, რის შემდეგაც საიტზე გამოჩნდება მართკუთხა ფორმის კონტეინერი. კონტეინერზე განთავსებული ლინკის საშუალებით უნდა გადმოწეროს ხმის გამომცნობი სისტემა, რომელშიც ასევე უნდა გაიაროს რეგისტრაცია იგივე ელექტრონული ფოსტითა და პაროლით. ამის შემდეგ მას უკვე შეეძლება ვებ-გვერდებთან ურთიერთობა. ვებ-გვერდების სია, რომლებთანაც ექსთენშენს შეუძლია მუშაობა(ამ ეტაპზე): "http://gtu.ge/", "http://www.myvideo.ge/".

相关应用

Avast Browser Security and Web Reputation Plugin.
通过 Google Chrome ™ 加入 Webex 会议
Hangouts brings conversations to life with photos, emoji, and even group video calls for free.
Quickly create & join Skype meetings
Use Bitmoji anywhere on web!
显示 Google Mail 收件箱中的未读邮件数。点击该按钮还可以打开您的收件箱。
Instagram™ Downloader + Direct allows you to upload photos, videos and stories, browse live, send messages
轻松方便屏幕捕获工具。可以让你做出任何选择的区域,编辑截图并上传到服务器。
免费聊天和智能备忘录
back top top
back top top