Miền Trung Có Gì?下载
博客插件发布者: mientrungcogi.com

Miền Trung Có Gì? Sẽ là câu hỏi mà mình mong muốn chúng ta cùng nhau trả lời. Góp phần xây dựng miền Trung ngày càng giàu đẹp nhé!

应用大小:
18.79 KiB
版本:
v 1.0
下载次数:
40
更新时间:
2021-12-21
评分:
5.0

插件简介

Miền Trung Có Gì?插件是一款用于 Chrome商店的浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。本站提供Miền Trung Có Gì?Chrome插件v 1.0版本的下载。

插件安装流程

(1)点击下载按钮,关注“宝藏姬”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。

(2)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(3) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(4) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(5) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,完成安装

免责声明

本站是专业的Chrome插件下载网站,内容整理自网络,所提供内容仅供学习使用,请勿做非法用途,不得以任何方式利用本网站提供内容直接或间接从事违反中国法律法规,以及社会公德的行为。若本站内容涉嫌侵犯他人知识产权或其他合法权益的内容,请及时联系立即删除;本站尊重并保护所有用户的个人隐私权。

下载地址

全部评论

相关应用

Descargar Play Store para PC. Disfruta de la tienda de aplicaciones con todas sus apps y juegos en el ordenador.

New XKit

博客插件
2021-12-214.5
A fork of XKit, the extension framework for Tumblr.
iBis Paint X - Run on Windows/macOS
Replaces Y/N & other variables in Reader Insert/second person fics with words of your choice.
Download Kinemaster For PC, create and edit awesome videos for your project.
Jiotvforpcdownload is a Live streaming TV application in India to watch live IPL cricket and TV shows.Use our Guide to use the app
Podcastle converts text news/articles to a podcast, with very natural human speech using machine learning.
Save a page to Readwise Reader 将页面保存到 Readwise Reader
Need simple session management? Several users on the same Chrome? FreshStart is a simple cross browser session manager.
back top top
back top top