Bolor Toli-догч Extension

无障碍插件大小: 25.55KiB版本: v 1.0.1更新时间: 2021-12-21
大小:25.55KiB版本:v 1.0.1更新时间:2021-12-21

Bolor toli-догч extension by SWGANZO. Unofficial Bolor toli extension.

Bolor Toli-догч Extension 的使用方法详解,最全面的教程


Bolor Toli-догч Extension 描述:

用户数:383

分类:无障碍插件

扩展大小:25.55 KiB

最后更新时间:2021-12-21

版本:v 1.0.1


Bolor Toli-догч Extension 插件简介:

这是来自Chrome商店的 Bolor Toli-догч Extension 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。


Bolor Toli-догч Extension插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。


Bolor Toli-догч Extension插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(3) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,

完成安装如有其它安装问题,

请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:

https://www.extfans.com/installation/
Bolor toli-догч нь Bolor-toli.com сайтын хэрэглээг хялбаршуулахыг зорьсон chrome extension юм. Bolor-toli.com сайтыг байнга ашигладаг хүмүүс тохиромжтой. ( Bolor-toli.com сайтын албан ёсны бус extension. ) Bolor-toli.com сайт нь Монгол-Англи, Англи-Монгол, Герман-Монгол, Монгол-Герман, Солонгос-Монгол, Монгол-Солонгос, Монгол-Япон, Япон-Монгол хэлний Монголчуудын хамгийн ихээр ( 2017 оны 3-р сарын байдлаар alexa.com сайт дээр 28-р байранд явж байна. ) ордог толь бичгийн сайт юм. Боломжууд: - Та энэхүү extension-ийг суулгасанаар орчуулахыг хүссэн текстээ идэвхижүүлэн хулганы баруун гар талын товч буюу "mouse 2" товчоо даран "Bolor toli-дох" гэсэн товч дээр даран орчуулна. - Хөтөчийн баруун дээд талд байрлах Bolor toli-догчийн icon буюу жижиг зурган дээр дарж гарч ирэх текст бичих хэсэгт өөрийн орчуулахыг хүссэн үгээ бичин хайх товч дарна. Цаашид сайжруулах: - Хайсан үгнүүдээр түүх (history) үүсгэх. - Заавал mouse 2 дарахгүйгээр үгээ зөвхөн select хийж идэвхижүүлэхэд bolor toli-дох товч гарч ирэх. - Хэрэв bolor-toli-оос api гаргаж өгвөл түүнтэй холбох. гэх мэт... Та энэхүү extension-тэй холбоо саналаа swganzo@gmail.com руу явуулаарай. Түүх: Version 1.0.1 - Юникод танихгүй байх алдааг засав. Version 0.0.1 - Анхны хувилбар

相关应用

Shows everyone in a Google Meet - Thanks to Chris Gamble!
360 Internet Protection
音量放大器 - 增压器插件,可以增大音量X5
Adkill是一款Chrome浏览器中可以屏蔽多种网络广告的谷歌浏览器插件。
适用于任何网站的黑暗主题。关爱眼睛,就使用 Dark Reader 进行日常浏览。
Userscript support for Chromium based browsers like Opera and Chrome.
黑暗的主题套装 - 保护您的眼睛与热门网站暗模式
네이버 동영상 서비스 이용을 위한 확장 프로그램
安装和使用!没有复杂的选项页,广告列表管理。 Adstop块媒体广告,视频广告,弹出窗口,欺诈和恶意软件的网站。
back top top
back top top