UTC2 Thời Khóa Biểu

无障碍插件大小: 178KiB版本: v 1.6更新时间: 2021-12-21
大小:178KiB版本:v 1.6更新时间:2021-12-21

Tiện ích xem thời khóa biểu và nhắc nhở lịch học dành cho sinh viên UTC2

UTC2 Thời Khóa Biểu 的使用方法详解,最全面的教程


UTC2 Thời Khóa Biểu 描述:

用户数:763

分类:无障碍插件

扩展大小:178 KiB

最后更新时间:2021-12-21

版本:v 1.6


UTC2 Thời Khóa Biểu 插件简介:

这是来自Chrome商店的 UTC2 Thời Khóa Biểu 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。


UTC2 Thời Khóa Biểu插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。


UTC2 Thời Khóa Biểu插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(3) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,

完成安装如有其它安装问题,

请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:

https://www.extfans.com/installation/
Xin chào các bạn sinh viên UTC2, Tớ xin tự giới thiệu tớ tên là Đỗ Quốc Tuấn, sinh viên lớp CNTT K59. Tớ viết ra tiện ích này để giúp các bạn sinh viên UTC2 có thể theo dõi lịch học của mình dễ dàng hơn. Tiện ích với các chức năng chính: - Xem thời khóa biểu theo ngày, tuần, tháng - Nhắc nhở lịch học vào 20h mỗi tối - Đăng nhập một lần và dùng ngay cả khi không có kết nối Internet Rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ mọi người <3

相关应用

Shows everyone in a Google Meet - Thanks to Chris Gamble!
360 Internet Protection
音量放大器 - 增压器插件,可以增大音量X5
Adkill是一款Chrome浏览器中可以屏蔽多种网络广告的谷歌浏览器插件。
适用于任何网站的黑暗主题。关爱眼睛,就使用 Dark Reader 进行日常浏览。
Userscript support for Chromium based browsers like Opera and Chrome.
黑暗的主题套装 - 保护您的眼睛与热门网站暗模式
네이버 동영상 서비스 이용을 위한 확장 프로그램
安装和使用!没有复杂的选项页,广告列表管理。 Adstop块媒体广告,视频广告,弹出窗口,欺诈和恶意软件的网站。
back top top
back top top